Mrežni inženjering (Networking)

U ovoj oblasti radimo sa opremom najpoznatijih brendova kao što su Mikrotik, Cisco, Juniper, UniFi, HP i drugi. Pored žičnih mreža, takođe se bavimo implementacijom i konfigurisanjem bežičnih mreža kako za male kancelarije, tako i za velika preduzeća i postrojenja. Trudimo se da ispunimo najrazličitije zahteve klijenata ali držimo fokus na temeljnom konfigurisanju kako bi postigli najbolje rezultate kako sa aspekta performansi same mreže tako i sa aspekta sigurnosti. S’obzirom da je u informatici mreža koren sistema, neophodno je implementirati, napraviti precizan plan i konfigurisati je sa posebnom pažnjom, vodeći računa o svim propisima, protokolima i sigurnosti. Uz pravilno postavljene i konfigurisane računarske mreže, korisnici dobijaju priliku da nesmetano komuniciraju lokalno sa ostalim uređajima unutar kancelarije kao i sa ostatkom sveta putem interneta. Bavimo se implementacijom najrazličitijih mrežnih rešenja kao npr:

-LAN network
-WiFi network
-DHCP
-DNS
-OSPF
-EIGRP
-Ipsec
-VPN

Pored konfiguracije, naša firma se bavi planiranjem i postavljanjem aktivne i pasivne mrežne opreme. Veliko iskustvo stekli smo kabliranjem i postavljanjem mrežne opreme u nekim od najvećih institucija u Beogradu uključujući poslovne centre, bolnice, banke i ostale poslovne jedinice sa najrazličitijim zahtevima.