Sistem inženjering

Do sada smo izvršili integraciju više stotina računarskih sistema u firmama sa najrazličitijim zanimanjima i tako odgovorili na svačije zahteve. Iz dana u dan radimo na konstantnom monitoringu i usavršavanju istih, kako bi korisnicima uvek pružali maksimalnu sigurnost i obezbedili nesmetan rad što je ključno u svakom biznisu. U današnje vreme kada je trend da stvari brzo napreduju, mi pratimo novine i učimo o novim sigurnostima kako bi pravovremenom reagovali na moguće probleme i primenili novitete.Prilikom postavljanja novih sistema, glavnu pažnju posvećujemo sigurnosti sistema. Na osnovu toga se vrše dalja podešavanja. Implementiramo windows serverski operativni sistem i na njemu sve neophdne alate za rad u okviru jedne firme:


-Aktivni direktorijum
-Fileshare server
-DHCP server
-DNS server
-VPN server
-FTP/FTPS server
-SFTP server
-IIS server
-Antivirus, antimalware i zaštitu od cryptolocker-a

Kao i ostale servise neophodne za siguran i pravilan rad celokupnog sistema. Takođe se bavimo implementacijom i realizacijom specifičnih sistema i servisa u okviru istih.