IP telefonija

Uvođenjem IP telefonije, korisnicima je olakšana komunikacija sa inostranstvom. Takođe su drastično smanjeni troškovi ka inostranim pozivima u odnosu na analognu telefoniju. Prednost IP telefonije je skalabilnost i dostupnost različitih opcija koje analogna telefonija nema. Do sada smo implementaciju IP telefonije radili sa sistemima kao što su:
-Avaya
-Cisco
-Grandstream
-3CX
-Yeastar