Cloud servisi

Prednosti cloud servisa su:
*Fleksibilnost- Skaliranje sistema prema potrebama biznisa je ključ u vreme današnje ekonomije. Cloud IT infrastruktura se može prilagoditi potrebama korisnika u datom trenutku i lako se menja prema daljim potrebama. Kod ovakvih sistema se ne mora gledati u daleku budućnost kako bi se projektovao ceo sistem.

*Sigurnost- Podaci u samom cloud sistemu su prema istraživanju mnogo sigurniji od podataka koja se skladište na lokalnim uređajima.

*Cena- Koristeći cloud, korisnici su znatno smanjili troškove u svojim IT infrastrukturama.

Prelaskom na office 365 rešenja, korisnici su znatno unapredili svoja poslovanja pre svega zbog skalabilnosti i dostupnosti resursa, a potom i zbog različitih alata koji se tiču kolaboracije i lakšeg timskog rada. Takođe, u cloud servisima postoji daleko manja šansa da dođe do nedostupnosti sistema nego što je to bio slučaj sa lokalnim uređajima. Firme u svetu uveliko posluju u okviru cloud rešenja a mi posle nekoliko godina iskustva u ovoj oblasti sa sigurnošću tvrdimo da su ova rešenja budućnost u IT industriji i da uz pomoć njih poslovanje napreduje u svakom aspektu. Nudimo implementiranje i održavanje cloud rešenja kao što su:

Office 365:
-Exchange online
-Office paketi
-Skype for business
-Microsoft teams
-Sharepoint
-OneDrive
-Intune
-Azure