Backup – postavka backup sistema

Uz backup rešenja uvek smo spremni da odgovorimo na potencijalne napade ili pad sistema jednostavnim podizanjem sistema koji je učitan iz naše backup baze u onakvom stanju, kakav je bio pre nego što ga je virus ili pad sistema zahvatio. Radi se dnevni, nedeljni i mesečni backup radnih stanica i servera, i time se korisnicima olakšava povratak izgubljenih podataka usled sistemskih problema ili neke veće havarije.U naše poslovanje smo uveli backup rešenja iz prostog razloga što korisnici sve više zahtevaju ovu vrstu servisa. Uz pomoć backup sistema u mogućnosti smo da korisniku vratimo podatke nekoliko dana pa čak i nedelja unazad.

Takođe uz pomoć backup-a možemo vratiti ceo sistem sa svim fajlovima u slučaju da dođe do gubitka podataka ili laptopa, kao i kada se desi da otkažu komponente u računaru pa iz tog razloga korisnik ne može doći do svojih podatak. Backup sistem se implementira u okviru firme kojoj se pruža usluga i sam korisnik nije u obavezi da radi bilo šta u vezi celog sistema iz razloga što je sistem podešen sa posebnim algoritmom da obavlja zadatke na najefikasniji način bez ometanja rada korisnika.

Ovaj sistem se lako uklapa u bilo koju već postojeću sistemsku platformu tako da u većini slučajeva korisnik ne mora da doplaćuje za dodatnu opremu. Sistem je takođe pogodan i kao vrsta sigurnosti, u slučaju da se desi napad gde su svi podaci izgubljeni. Pošto backup mašina ima posebno dizajniran operativni sistem koji je otporan na napade, u većini slučajeva smo uspešno vraćali sisteme i fajlove sačuvane unutar backup-a i firme su bile osposobljene za nastavak rad već kroz nekoliko sati.