USLUGE:

HARDVER

Hardver
Konel  u sklopu svojih usluga nudi prodaju adekvatne IT opreme, računara i periferija za biznis korisnike. 

Dugogodišnjim kvalitetnim radom uspostavili smo partnerski status i kontakt sa kancelarijama vodećiih proizvođača hardvera HP, Dell, Lenovo u Srbiji. Zahvaljujući tome obezbedićemo vam bolje uslove prilikom kupovine opreme.

Kod nas možete kupiti sve što je vezano za IT opremu. U ponudu je uključena prodaja računara, servera, mrežnih i Wifi uređaja,  konferens sistema i ostale periferije.

Kontaktirajte nas ako vaše
poslovanje zahteva stručnu
pomoć u vezi sa hardverom.

KONTAKTIRAJTE NAS